Wyjazd do nowosądeckiego teatru

W dniach 5 – 6 marca cała społeczność szkolna udała się do teatru na spektakl do MOK w Nowym Sączu, który miał na celu zapoznanie nas ze słownictwem i podstawowymi pojęciami związanymi z teatrem. Przystępność zaprezentowanej wiedzy została zagwarantowana formą przygodową prowadzenia akcji i zaangażowaniem widzów w przebieg intrygi. Wykorzystano współczesne odniesienia, które były czytelne nawet dla widza nie mającego dużego kontaktu z teatrem. Ze względu na specyfikę tematu i inspiracji twórców w spektaklu wykorzystano również szereg efektów multimedialnych. Reakcja publiczności była zaskakująca – nikt nie rozmawiał. Na końcu zagrzmiały zasłużone gromkie brawa dla aktorów. Sztuka bardzo się nam podobała.

Skip to content