Oliwa zawsze sprawiedliwa

Na lekcję o tym temacie zaprosiła nas dzisiaj p. mgr Katarzyna Obrzut, która wraz z klasą szóstą zaprezentowała radzie pedagogicznej jak pracować na lekcji przyrody metodą eksperymentu. Wszyscy uczniowie byli bardzo zaangażowani w proces lekcyjny. Wykonywali chętnie wszystkie doświadczenia, nazywali otrzymane mieszanki. Na koniec lekcji zapytani czy wszystko z tej lekcji zrozumieli zgodnie odpowiedzieli, że wszystko było dla nich jasne i proste, bo sami tego doświadczyli. Dziękujemy p. Kasi i klasie szóstej za zaproszenie na lekcję.


Skip to content