NBP na lekcji matematyki

W ramach projektu ,,Złote Szkoły NBP” w klasach VI-VIII p. Joanna Kogut, nauczyciel matematyki przeprowadziła lekcje matematyki pn. ,,Znaczenie własnej waluty i autonomicznej polityki pieniężnej”. Walutą narodową Polski jest złoty, którego kurs od 12 kwietnia 2000 r. jest kursem płynnym. Posiadanie waluty narodowej jest warunkiem niezbędnym do prowadzenia autonomicznej polityki pieniężnej. Oznacza to, że dzięki stosowaniu złotego jako polskiej waluty bank centralny, czyli NBP, może prowadzić działania w pełni dostosowane do krajowych uwarunkowań gospodarczych. Uczniowie dowiedzieli się, że po wybuchu globalnego kryzysu finansowego w 2008 r. nastąpiło osłabienie walut. Osłabienie złotego wpierało eksport, co ograniczyło negatywny wpływ światowego kryzysu na polską gospodarkę. Celem lekcji było wykonanie przez uczniów w grupach zadań i przekonanie się, że słabszy kurs złotego sprzyja opłacalności eksportu, a ogranicza opłacalność importu.

Ponadto uczniowie przeliczali kurs walutowy według notowań przez kolejne trzy dni, wykorzystując umiejętność obliczeń procentowych. Uczniowie poznali również przykład korzyści z własnej polityki pieniężnej realizowanej przez NBP dla polskiej gospodarki. W związku z wybuchem pandemii COVID-19 w 2020 nastąpiło załamanie aktywności gospodarczej w wielu krajach, w tym w Polsce. W reakcji na te wydarzenia NBP jako jeden z pierwszych banków centralnych w Europie obniżył stopy procentowe oraz uruchomił skup obligacji skarbowych i gwarantowanych przez Skarb Państwa. Takie działania NBP przyczyniły się do poprawy sytuacji finansowej polskich rodzin i firm oraz umożliwiło sfinansowanie przez rząd działań antykryzysowych. Szybka i adekwatna reakcja NBP była jednym z czynników, dzięki którym skala kosztów gospodarczych pandemii w Polsce była mniejsza niż w wielu innych krajach.
Ważnym elementem wzmacniania odporności gospodarki jest dyscyplina polityki fiskalnej, w tym rozważne zarządzanie dochodami i wydatkami publicznymi.

Film z lekcji: https://youtu.be/OkXkhGDa4ec

Ambasadorzy wykonali poniższą prezentację:

Prezentacja Znaczenie własnej waluty…

 

 

Skip to content