Łamańce językowe słowem i kredką

Celem tego konkursu logopedycznego jest troska o poprawność językową, rozbudzenie plastycznej i językowej twórczości u uczniów w szczególności tych, którzy przejawiają trudności w mówieniu. Konkurs będzie przeprowadzony w dwóch kategoriach wiekowych. Uczniowie klas 0-3 mają wykonać pracę plastyczną ilustrująca jeden z polskich łamańców językowych w formacie a3 techniką dowolną, a uczniowie klas 4-7 napisać wiersz zawierający trudne do wymówienia słowa. Im trudniejszy wiersz tym lepszy (minimum 5 wersów). Każda praca powinna zawierać metryczkę: imię i nazwisko oraz klasę. Pracę należy przekazać do pani Anny Fałowskiej, najpóźniej do 31.10.2017 r. Komisja wybierze najciekawsze prace w trzech kategoriach: klasy 0-1, 2-3, 4-7. Wyłonienie zwycięzców nastąpi w dniu 6 listopada 2017 r. Laureaci otrzymają nagrody, a pozostali uczestnicy dyplomy za udział.


 

Skip to content