Ślubowanie uczniów klasy pierwszej

„Ślubuję być dobrym Polakiem, dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły. Będę uczyć się w szkole, jak kochać Ojczyznę i jak dla niej pracować, kiedy urosnę. Będę starał się być dobrym kolegą. Swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom” – takie przyrzeczenie składali pierwszoklasiści.
Przed przyjęciem do grona społeczności szkolnej pierwszoklasiści odświętnie ubrani i bardzo przejęci recytowali wierszyki i śpiewali piosenki. Doniosłym momentem uroczystości było ślubowanie. Kolorowym ołówkiem aktu pasowania dokonała Pani Dyrektor – Dorota Kupiec. Tym samym pierwszaki zostały włączone do społeczności uczniowskiej Szkoły Podstawowej w Jamnicy. Ukoronowaniem aktu pasowania było wręczenie pamiątkowych dyplomów przez wychowawcę, Panią Annę Fałowską. Uczniowie otrzymali również upominki w postaci rogów obfitości od swoich rodziców.


Skip to content