Olimpiada Informatyczna

Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Komitet Główny Olimpiady Informatycznej Juniorów informują uczniów naszej szkoły o rozpoczętych zawodach I stopnia XVI Olimpiady Informatycznej Juniorów przeznaczonej dla uczniów szkół podstawowych.
Olimpiada jest przeznaczona dla najzdolniejszej i samodzielnie pracującej w tej dziedzinie młodzieży i ma służyć rozwijaniu zainteresowań informatycznych i odpowiedniemu ich ukierunkowaniu. Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi informacjami.

Załącznik:

210×280 OIJ Plakat 2021

Skip to content