Dzień Edukacji Narodowej

,,Kochani Nauczyciele, bądźcie wciąż z nami! Czy jesteśmy duzi czy jeszcze mali. Życzymy Wam szczęścia na następne lata – niech żyje i rozkwita nasza oświata! Radość Pani jest nagrodą dla nas i najmilszą do pracy zachętą”. 12 października 2018 r. odbyła się w naszej szkole akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej przygotowana przez uczniów klasy II pod opieką Pani Małgorzaty Ogorzałek. Ponadto przewodniczący Rady Uczniowskiej skierował kilka słów podziękowania do wszystkich nauczycieli i wręczył symboliczne upominki. Głos również zabrała Pani Dyrektor Dorota Kupiec, która także podziękowała nauczycielom za trud, uśmiech i serce włożone w pracę dydaktyczno-wychowawczą.

Czytaj więcej

„Ślubuję być dobrym Polakiem…”

„Ślubuję być dobrym Polakiem, dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły. Będę uczyć się w szkole, jak kochać Ojczyznę i jak dla niej pracować, kiedy urosnę. Będę starał się być dobrym kolegą. Swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom” – takie przyrzeczenie 11 października składali pierwszoklasiści. Przed przyjęciem do grona społeczności szkolnej pierwszoklasiści odświętnie ubrani i bardzo przejęci recytowali wierszyki i śpiewali piosenki. Doniosłym momentem uroczystości było ślubowanie. Kolorowym ołówkiem aktu pasowania dokonała Pani Dyrektor – Dorota Kupiec. Tym samym pierwszaki zostały włączone do społeczności uczniowskiej Szkoły Podstawowej w Jamnicy. 

Czytaj więcej

Wizyta w Sądeckim Parku Etnograficznym

9 października 2018 cała społeczność szkolna udała się do Sądeckiego Parku Etnograficznego. Jest to największe muzeum skansenowskie w Małopolsce, prezentujące architekturę drewnianą i tradycyjną kulturę ludową lokalnych grup etnograficznych – Lachów, Pogórzan i Górali Sądeckich oraz grup etnicznych: Łemków, Niemców i Cyganów. Na powierzchni 20 ha znajduje się kilkadziesiąt budynków, m.in. zagrody chłopskie, XVII-wieczny dwór szlachecki z unikalną polichromią we wnętrzach, folwark dworski oraz osiemnastowieczne świątynie: kościół rzymskokatolicki, cerkiew greckokatolicka i kościół protestancki. W jednym z sektorów odtworzono zabudowę kolonistów niemieckich z Gołkowic Dolnych, a na skraju lasu małe osiedle cygańskie. Ekspozycja skansenu prezentuje chronologiczne, majątkowe i społeczne zróżnicowanie kultury ludowej Sądecczyzny, a wiedzę o tradycji regionu wzbogacają tematyczne wystawy etnograficzne: „Izba weselna” i „Maziarstwo łemkowskie”.

Czytaj więcej

Dzień Muzyki

1 października 2018 dzieci z klasy 0 świętowały Dzień Muzyki. Z tej okazji każdy z przedszkolaków wykonał instrument muzyczny z materiałów z recyklingu. Przyniesione butelki i pudełka zostały ozdobione papierem kolorowym oraz uzupełnione: jedne kaszą, drugie grochem, trzecie … Dzięki temu powstały piękne i głośne grzechotki. Na koniec dnia wszystkie przedszkolaki zagrały wspólny koncert.

Czytaj więcej

Bóg daje życie, a smog je ,,odbiera”!

Nasza szkoła otrzymała oczyszczacz powietrza, który został przekazany przez Marszałka Województwa Małopolskiego w ramach realizacji projektu zintegrowanego LIFE pt. „Wdrażanie ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” współfinansowanego ze środków Programu LIFE Unii Europejskiej. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie, do której link jest widoczny po naciśnięciu ,,Czytaj więcej”.

Czytaj więcej

Egipt to nie tylko piramidy!

,,Egipt to nie tylko piramidy”. Z takim tematem prelekcji  28 września przybył do naszej szkoły Pan Podróżnik, człowiek z pasją, który relacjonował przebieg swojej trzytygodniowej podróży do kraju afrykańskiego. Uczniowie mogli dowiedzieć się, jak wygląda życie w stolicy Egiptu. Autorskie zdjęcia umocniły poznać warunki panujące w Kaine. Mumia – dzieci słyszały o jej istnieniu, ale dzięki prezentacji miały okazję zobaczyć zabalsamowane ciało Ramzesa II, a także dotknąć repliki sarkofagu. Ponadto nasz gość przybliżył istotę budowania piramid oraz zasady panujące w meczecie. Każde dziecko mogło poczuć się jak turysta wędrujący drogami Kairu pustynną Saharą albo szlakami Góry Świętej Katarzyny.

Czytaj więcej