Szkoła z wiatrem

Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej i Czepczyński Family Foundation serdecznie zapraszają na kolejne spotkanie, które będzie dotyczyć edukacji ekologicznej w ramach projektu „Szkoła z wiatrem”. Podczas spotkania będziemy mogli dowiedzieć się, jak zaplanować ciekawe warsztaty edukacyjne oraz jak zdobyć nagrody (wyjazd na farmę wiatrową, zestawy Lego dla edukacji, a także laptop dla nauczyciela).
,,Szkoła z wiatrem” to bezpłatny projekt edukacyjny dla wszystkich szkół chcących edukować w duchu ekologii, skierowany do uczniów szkół podstawowych (klas 1-6). To przedsięwzięcie edukacyjne, które przybliża dzieciom i młodzieży współczesne zagrożenia dla czystej i zielonej planety, jednocześnie promując idee proekologiczne, w tym poszerzanie wiedzy o korzyściach płynących z wykorzystywania odnawialnych źródeł energii. Inicjatywa ta ma na celu kształtowanie od najmłodszych lat nawyków chroniących Ziemię.

Więcej informacji na stronie: www.szkolazwiatrem.pl

Skip to content